SERDA-in evaluator u nadzornoj provjeri BFC certifikata Općine Jablanica

U sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u srijedu 20.06.2018. godine održana je nadzorna provjera BFC certifikata za općinsku administraciju kojoj su, por...

Više detalja

Obuka o metodologiji LEADER i verifikacija odobrenih projekata

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) u saradnji sa Španskom agencijom za medunarodnu saradnju – AECID i Asocijacijom eksperata za lokaln...

Više detalja

Premija i podrška uspješnim poljoprivrednicima

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) na 97. sjednici usvojila je četiri zaključka kantonalnog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu...

Više detalja

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Trnovo održana je 17. novembra 2008. godine u hotelu "Maršal" na Bjelašnici. Vijećnici su potp...

Više detalja

Radna tijela u Općinskom vijeću Trnovo

Općinsko vijeće Trnovo je na drugoj sjednici odžanoj 16. decembra 2008. godine usvojilo Odluku o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Trnovo. KOMISIJA ZA STATU...

Više detalja