Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2007./2008.godini

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO OPĆINA VOGOŠĆA OPĆINSKI NAČELNIK Broj : 02-38-3434/07 Vogošća, 07.01.2008.godi...

Više detalja

OBNOVLJENA PODRUČNA ŠKOLA U MALEŠIĆIMA

Zahvaljujući kontinuiranoj saradnji Općine Ilijaš sa ITALIJAN CIMIC UNIT I EVROPSKOM KOMISIJOM, Područna škola u Malešićima dobila je novi,...

Više detalja

22 Sjednica općinskog vijeća općine Hadžići

Sjednica će se održati u sali za sjednice Općine Hadžići /ulica Hadželi broj 114/II). Za Dvadesetdrugu sjednicu Općinskog vijeća Hadžići, predlažem slijedeći D...

Više detalja

Obavjest o registraciji birača

Općina Hadžići Općinska izborna komisija. O B A V I J E S T Poštovani birači, Obavještavaju se građani sa područja Općine Hadžići d...

Više detalja