Zahvalnica uručena biznis centru Trnovo

Klijent Nenad Lalović- poljoprivrednik iz MZ Kijevo, Trnovo uručio je zavlanicu CRB Trnovo RS, SERDA-i i KGF-u na saradnji i ukazanoj pomoći u kupovini poljopri...

Više detalja

NACRT ODLUKE O NAČINU KORIŠTENJA PARKIRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

- N A C R T - Na osnovu člana 31. Odluke o saobraćaju («Sl. glasnik Općine Visoko», broj 4/99,6/99), člana 61. Statuta Općine...

Više detalja

Za državne i vjerske praznike nove svjetlosne dekoracije u ulici Alije Izetbegovića

Za državneivjerske praznike noves vjetlosnedekoracij e uulici Alije Izetbegovića Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komuna...

Više detalja

AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH: TRGOVINSKI DEFICIT 6,5 MILIJARDI MARAKA

Bosna i Hercegovina je u oktobru ove godine ostvarila ukupan robni promet s inostranstvom od 1,8 milijardi KM, od čega se na izvoz odnosi 534,5 miliona KM ili 2...

Više detalja

Peta neuspjela licitacija ad Romanija

Ni peta po redu licitacija za prodaju imovine Akcionarskog društva prerede drveta, prometa i prevoza “Romanija” Sokolac, održana 5. novembra,...

Više detalja