Pošumljavanje goleti u Šumskom gazdinstvu «Romanija»

Šumskom gazdinstvu «Romanija» Sokolac planirano je da se ove godine pošumi oko 100 hektara goleti. Mladim sadnicama smrče, bijelog i...

Više detalja

PROMOCIJA BH. TURIZMA NA ZAGREBAČKOM SAJMU

Turistička zajednica (TZ) Federacije BiH (FBiH) i Turistička organizacija (TO) Republike Srpske (RS) predstaviti će turističku ponudu BiH na Sajmu "CroTour...

Više detalja

ICEM centar u Rudom vrši obuku na računarima za nezaposlena lica

ICEM centar Rudo vršI obuku na računarima za nezaposlena lica ICEM centar Rudo vrši obuku na računarima –osnovni I napredni program za neza...

Više detalja

Informacije sa 37.sjednice Skupštine opštine

Dana 31.03.2008.godine održana je 37. sjednica Skupštine opštine Rogatica Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustv...

Više detalja

Regionalni poslovni forum u Goraždu/Novom Goraždu

U organizaciji SERDA-e (Sarajevska regionalna razvojna agencija) i EU TAC projekta treninga i konsultacija za mala i srednja preduzeća, te uz svesrdnu podr&scar...

Više detalja