U SERDA-i održana druga sesija obuke općinskih /opštinskih službenika u ovkiru projekta pripreme općina/opština Sarajevske makroregije za upravljanje evropskim

Od 25. do 28. maja Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je u saradnji sa Španskom agencijom za međunarodnu saradnju – AECID i Asocijacijo...

Više detalja