Edukacija o energetskoj efikasnosti i upravljanjem otpadom u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo

Učenici osnovnih škola predstavljaju ciljnu grupu koja ima najveći kapacitet za apsorpciju novih informacija i znanja. Međutim, obrazovni sistem u Bosni i He...

Više detalja

Nova radionica za MSP o inovacijama u energetskom sektoru

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) u okviru projekta WIDER – Okolišno prihvatljiv razvoj malih i srednjih preduzeća: Inovacije i razvoj u energetsk...

Više detalja

Poziv MSP za učešće u radionicama

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) u okviru projekta WIDER – Okolišno prihvatljiv razvoj malih i srednjih preduzeća: Inovacije i razvoj u energetsk...

Više detalja

POZIV ZA APLICIRANJE NA VAUČER ZA INOVACIJU

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) kao regionalni partner na projektu WIDER – Okolišno prihvatljiv razvoj malih i srednjih preduzeća. Inovacije i r...

Više detalja

Poziv za izražavanje interesa za mentoring MSP sa područja Sarajevske makroregije

SARAJEVSKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SERDA I VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH OBJAVLJUJU POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA ZA MENTORING ZA MALA I SREDNJA PREDU...

Više detalja