ZAPOCELI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI CESTE KRALUPI

I N F O R M A C I J A ZAPOCELI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI CESTE KRALUPI I ove godine, kroz Program kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu, Opcina Vis...

Više detalja

TOKU JE REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE PODVINCI SA IZGRADNJOM MOSTA PREKO BUKOVACKOG POTOKA U MJESNOJ ZAJEDNICI PODVINCI

I N F O R M A C I J A U TOKU JE REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE PODVINCI SA IZGRADNJOM MOSTA PREKO BUKOVACKOG POTOKA U MJESNOJ ZAJEDNICI PODVINCI U skladu sa P...

Više detalja

Konferencija: Evropski regioni za bolju ICT uvezanost

Konferencija "Širokopojasni internet i akcija EU na planu oporavka" - Turin 2-3. april 2009. Plan Evropske komisije za ekonomski oporavak ukl...

Više detalja

EC:Odobrena joint venturu između firmi Doprastav i Ceskomoravsky Beton

EC dodijelila je klirens u okviru Uredbe o spajanju za predloženo zajedničko ulaganje između Doprastav Slovačka a.s, koja pripada DDM Group i Ceskomoravsky bet...

Više detalja

Srbija ispunila 29% programa za pridruživanje EU

Srbija je ispunila 29 posto Nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju nakon što je u drugoj polovini 2008. od planiranh 89 propisa usvojeno 26...

Više detalja