Cetvrta zajednicka konferencija šumarstva održava se u Sarajevu, 22. marta

Cetvrta zajednicka konferencija šumarstva, koju zajednicki organizuju i sponzoriraju USAID-Sida FIRMA projekat, Vanjskotrgovinska komora BiH (VTK BiH), D...

Više detalja