Obavještenje o nabavci usluga

OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA USLUGE IUGOVORNI ORGAN I 1. PUNI NAZIV I ODRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija:Op...

Više detalja

Saobraćajno zagušena Evropa: Koliko puta vozači moraju da plate?

Wil Botman, generalni direktor FIA-e, European Bureau, izrazio je zabrinutost u vezi sa glasanjem u EU Parlamentu po pitanju eurovinjeta jer se otvara prostor...

Više detalja

Info dan o IPA fondovima i prekograničnoj saradnji za nevladin sektor

Veliki interes u nevladinom sektoru Sarajevskog kantona izazvao je danas održani “Info dan o mogućnostima koje pružaju IPA fondovi i prekogranična saradnj...

Više detalja

PREZENTIRAN PROJEKAT "NIŠIČKI MED"

Prezentiran projekat „Nišički med“ Dana 19. 06.2008 godine (četvrtak). na inicijativu U.P.»Maja»iz Ilijaša,a u ko...

Više detalja