Lista projekata 2011.godina

1.APLICIRANJE NA PROGRAME EU     1.1.CBC prekogranična saradnja       1.1.1. Program prekogranične saradnje sa Republikom Srbijom       1.1.2. Program prek...

Više detalja

Lista projekata 2010.godina

1.     SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA       1.1. INTERREG IIIa-AdriaNET- Projekt institucionalne saradnje     1.2. STRA...

Više detalja

Lista projekata 2009.godina

Prema Poslovnom planu SERDA usvojenom na 22. Sjednici Skupštine SERDA, održanoj 29.12.2008.g. određeno je da Sektor strateškog planiranja nastavi projekte i akt...

Više detalja

Lista projekata 2008.godina

PROJEKTI U 2008.GODINI SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE     Projekti koji su preneseni iz 2007. godine 1) INTERREG IIIA-AdriaNET projekt...

Više detalja

Lista projekata 2007.godina

Poslovni plan SERDA za 2007. godinu urađen je radi planske realizacije strateški definisanih ciljeva regionalnog razvoja u Sarajevskoj makroregiji, te kao takav...

Više detalja