BiH ima velike potencijale u akvakulturi

Bosna i Hercegovina ima veliku šansu u proizvodnji ribe budući da ima kvalitetan matični fond, kapacitete za udvostručenje proizvodnje, izvoz žive ribe i...

Više detalja

Cooper:Podrška dogovorima trojice stranačkih lidera

Generalni direktor Generalnog sekretarijata Vijeća Evropske unije za vanjske i političko-vojne poslove Robert Cooper, koji boravi u posjeti BiH, podržao je dana...

Više detalja

De Puig:VE spremna BiH pružiti stručnu pomoć u procesu ustavnih promjena

Parlamentarna skupština Vijeća Evropa želi BiH pružiti stručnu pomoć u procesu ustavnih promjena, ali je za provedbu ove reforme prije svega nužna politi...

Više detalja

2009. godina je ključna za jugoistočnu Evropu

Ova godina je ključna za jugoistočnu Evropu, jer će pokazati u kojem će se strateškom pravcu dalje razvijati odnosi u ovom regionu i kakva će biti sudbin...

Više detalja

Evropska komisija objavila Izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija za 2008. godinu

Evropska komisija je odala BiH priznanje za postignuto, ali Izvještaj o napretku nije onoliko pozitivan koliko smo željeli, izjavio je šef Delega...

Više detalja