Predstavnici SERDA-e na konferenciji u okviru projekta LANDS u Mostaru

"Agroturizam ima ogromni potencijal i u ovom trenutku on je nedovoljno iskorišten. Uvjereni smo da uz dobru priču, dobar rad, zalaganje, svih partne...

Više detalja

Na Zlatiboru održana regionalna radionica InnoHPC projekta sa partnerima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije

U okviru projekta INNOHPC 13. septembra 2017. godine na Zlatiboru (Srbija) održana je regionalna radionica na kojoj je učestvovalo 16 učesnika iz Bosnei Herc...

Više detalja

Predstavljena projektna inicijativa „Sistem javnih bicikla u Sarajevu“

U organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA danas je održana prezentacija projektne inicijative „Sistem javnih bicikla u Sarajevu“, na bazi...

Više detalja

MICRO edukacija: prijava za radionicu

MICRO edukacija , korisnica Poslovnog inkubatora SERDA-e, provodi edukacijski program „Trening centar za regionalni razvoj i EU“. U skolopu program...

Više detalja

Multijezičnost: prednost za Europu

Stanovnici EU trebaju biti potpomognuti i ohrabreni da uče strane jezike EU kako bi se postigla puna ekonomska, društvena i kulturna korist slobode kreta...

Više detalja