Poziv za sudjelovanje na besplatnom treningu o vuni

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o.  provodi projekt WOOL (Vuna kao izvanredna prilika za prednost) u okviru INTERREG VB Jadransko-jonskog...

Više detalja

Otvoreni poziv obrtnicima i umjetnicima

Sarajevska Regionalna Razvojna agencija SERDA d.o.o.  implementira projekt WOOL (Vuna kao izvanredna prilika za moć) u okviru INTERREG VB Jadransko-jonskog...

Više detalja

JICA trening trenera za SERDA mentore

U okviru regionalnog projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u zemljama Zapadnog Balkana-f...

Više detalja

SERDA na ceremoniji proglašenja najboljih mentora u Srbiji

Dodjela priznanja “MENTOR AWARD 2017“ i dvodnevni skup mentora održan je 10. i 11.maja u Beogradu u organizaciji Razvojne agencija Srbije (RAS) uz p...

Više detalja

Sastanak sa predstavnicima talijanske regije Kalabrija

Predsravnica SERDA u Briselu 30. novembra odrzala je sastanak sa gradonacelnikom grada Lattarico, Antonio Gianfranco Barci i gradonacelnikom grada San Marco Arg...

Više detalja