VRIJEDNA DONACIJA FONDACIJE 'IRNIS ĆATIĆ' STIGLA U GORAŽDE

Predstavnici Fondacije 'Irnis Ćatić' Admir Pašić, Samir Serdarević i Adnan Kapo, jučer su posjetili Općinu Goražde kako bi uručili vrijednu donaciju dječ...

Više detalja

NOVA ULAGANJA ASA PREVENTA U GORAŽDU

'ASA Prevent', tokom prethodne godine, ostvario je značajane rezultate u poslovanju, a tome je svakako doprinijelo i otvaranje firme 'Prevent Safety' u Vitkovi...

Više detalja

Specijalistički trening program za Chief Brand Officer

Com Art d.o.o. – BRANDING CENTAR organizuje petodnevni specijalistički seminar „Strategic Brand Manager“ za zvanje CBO ( Chief Brand Officer...

Više detalja

Radna tijela u Općinskom vijeću Trnovo

Općinsko vijeće Trnovo je na drugoj sjednici odžanoj 16. decembra 2008. godine usvojilo Odluku o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Trnovo. KOMISIJA ZA STATU...

Više detalja

AKTVNOSTI NA IZGRADNJI ZGRADE DOM 2

Kao što je široj javnosti poznato, Općina Goražde je prije par mjeseci potpisala protokol o zajedničkom finanisranju izgradnje zgrade DOM 2. Vrije...

Više detalja