ODLUKA O ORGANIZACIJI I SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA

BOSNAIHERCEGOVINA FEDERACIJABOSNEIHERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINAVISOKO OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO _____________________________________________________...

Više detalja

Sutra predavanje o BiH i evropskim integracijama

Ured specijalnog predstavnika EU u BiH i Centar za promociju evropskih standarda (CES) organiziraju za sutra u Mostaru završno predavanje o Bosni i Herce...

Više detalja

U EU zabrana upotrebe aditiva E230 i E233

Europska komisija je nakon konsultacija sa Naučnim odborom za hranu (SCF) i Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA), imajući u vidu Direktivu 89/107/EE...

Više detalja

Bildt:Uloga RCC-a od najveće važnosti

Uloga Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) od najveće je važnosti za saradnju u jugoistočnoj Evropi i za završetak procesa evropskih integracija regiona,...

Više detalja

Kacin:EU ne vjeruje izjavama, nego samo akcijama

Član Evropskog parlamenta iz Slovenije Jelko Kacin upozorio je u subotu u razgovoru s novinarima u Sarajevu da Evropska unija ne vjeruje više nikakvim iz...

Više detalja