Podrška odgovornim inovacijama u zemljama Jugoistočne Evrope „FaRInn“

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA organizirala je 26. septembra ove godine radionicu i završnu konferenciju u Sarajevu na kojoj su predstavljeni rez...

Više detalja

Završna konferencija o odgovornim inovacijama

U organizaciji sjeverno egejskog regiona i FaRInn projektnih partnera, prošle sedmice u Mitiliniju ( Lesvos, Grčka) održana je završna konferencija  pod nazivom...

Više detalja