Prezentirana prva faza provedenih aktivnosti i istraživanja u okviru projekta TexEASTile –

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije- SERDA, održana je prezentacija provedenih aktivnosti i rezultata istraživanja u okviru projekta TexEASTi...

Više detalja

Javne nabavke- kupovina zelenog

Europska komisija će u martu objaviti akcioni plan za pojačanje uloge informacionih i komunikacijskih tehnologija u pomaganju “ozelenjavanja” EU eko...

Više detalja