„Predstavljen projekt "Sljedeća destinacija Balkan: razvoj agroturizma - LANDS"

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu zajedno sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom (SERDA), u okviru projekta „Sljedeća de...

Više detalja

Situacija u europskoj automobilskoj industriji

Dvanaest je miliona radnih mjesta u automobilskoj industriji, koja je najveći europski privatni investitor istraživanja i razvoja, a govoreći ekonomskom termino...

Više detalja

STATISTIKA FBIH: UKUPAN PROMET U TRGOVINI NA MALO U FEBRUARU 424 MILIONA KM

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, ukupan promet u trgovini na malo, s uključenim PDV-om, u februaru 2008. ostvaren je u vrijednosti od 424.086.000...

Više detalja

AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH: U FERBUARU BILO 517 HILJADA NEZAPOSLENIH

Krajem februara na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u BiH bila je prijavljena 517.181 nezaposlena osoba, što u odnosu na mjesec ranij...

Više detalja