Zaključci sa Vanredne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš koja je održana 27.06.2006.god. vijećnici su raspravljali o pismenom Priopćenju Hrvatske seljač...

Više detalja