Nakon ukidanja amaričkih sankcija opštini Sokolac

Vijest da je američka administracija ukinula Lautenbergove sankcije opštini Sokolac obradovala je, kako rukovodstvo ove opštine, tako i sve građan...

Više detalja

Nakon ukidanja amaričkih sankcija opštini Sokolac

Vijest da je američka administracija ukinula Lautenbergove sankcije opštini Sokolac obradovala je, kako rukovodstvo ove opštine, tako i sve građan...

Više detalja

Opština Sokolac i dalje pod udarom Lautenbergovog amandmana

Brojne inicijative za ukidanje sankcija Vlade Sjedinjenih Američkih Država prema opštini Sokolac nisu dale nikakve rezultate. U decembru prošle go...

Više detalja

Opština Sokolac i dalje pod udarom Lautenbergovog amandmana

Brojne inicijative za ukidanje sankcija Vlade Sjedinjenih Američkih Država prema opštini Sokolac nisu dale nikakve rezultate. U decembru prošle go...

Više detalja

Opština Sokolac i Lautenbergove sankcije

STIGAO ODGOVOR AMERIČKE AMBASADE Američka ambasada u BiH odgovorila je na pismo koje joj je nedavno uputio načelnik opštine Sokolac Dragan Cvijetić u v...

Više detalja