Jačanje mreže mentora Federacije BIH uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u saradnji sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta, te uz  podršku Japanske...

Više detalja

Održana obuka o Kaizenu za 26 mentora

U okviru regionalnog projekta Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za MSP u zemljama Zapadnog Balkana, 2. oktobra 2019. godine u prostorijama SERDA-e odr...

Više detalja

Objavljeni pozivi za odabir korisnika u kulturnom i kreativnom sektoru s ciljem jačanja kapaciteta za internacionalizaciju

Objavljeno 9 poziva za odabir do 90 korisnika u kulturnom i kreativnom sektoru s ciljem jačanja kapaciteta za internacionalizaciju

Više detalja

Predstavnici JICA –e posjetili SERDA-u

S ciljem uspostavljanja saradnje, predstavnici JICA—e posjetili su 07. septembra 2007. godine SERDA-u. Tokom susreta, direktor SERDA-e Ševkija O...

Više detalja