ERASMUS + “WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE (BUGI)” – LLL program

U okviru Erasmus+ projekta “WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE (BUGI)”, koji se implementira uz finansijsku podršku Erasmus+ Program...

Više detalja

U Sofiji održan četvrti projektni sastanak u okviru projekta DIGITRANS

Predstavnik Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA učestvovao je četvrtom projektnom sastanku u okviru projekta Digitalne transformacije u Dunavskom regi...

Više detalja

Saopcenje za javnost

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJABOSNEIHERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINA VISOKO OPCINSKI NACELNIK ______________________________________...

Više detalja

OLAF zanemario princip pretpostavljene nedužnosti dok se ne dokaže suprotno

Europski ombudsman P. Nikiforos Diamandouros kritizirao je Europski ured protiv zloupotreba OLAF zbog ne poštivanja principa pretpostavljene nedužnosti...

Više detalja

FT:Turobne ekonomske i finansijske vijesti i sve izraženije crnilo krize koja traje i danas su dominantna tema na stranicama vodećih britanskih listova.

Financial Times primjećuje da je Hilari Klinton, tokom nedavne posjete Briselu, čudom nazvala političku i ekonomsku integraciju Evrope poslije Drugog svjetskog...

Više detalja