Brisel:Susret Rehn-Bišćević

Zemlje jugoistočne Evrope koje teže pridruživanju Evropskoj uniji trebale bi primijeniti neophodne pretpristupne reforme, nastaviti s regionalnom saradnjom i me...

Više detalja

Prva godišnjica Vijeća za regionalnu saradnju

Vijeće ze regionalnu saradnju (RCC), nasljednik Pakta stabilnosti za jugositočnu Evropu, obilježilo je danas u Sarajevu prvu godišnjicu postojanja.Tokom...

Više detalja

REC sutra obilježava prvu godišnjicu od osnivanja

Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) sutra će obilježiti prvu godišnjicu od osnivanja na historijskom sastanku u Sofiji održanom 27. februara 2008. godine...

Više detalja

Bildt:Uloga RCC-a od najveće važnosti

Uloga Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) od najveće je važnosti za saradnju u jugoistočnoj Evropi i za završetak procesa evropskih integracija regiona,...

Više detalja

Bišćević pozvao Skoplje da predloži projekte sa susjedima

Pozivam vlasti iz Skoplja da predlože projekte koji će se provesti u okviru Programa višekorisničkog instrumenta za pretpristupnu pomoć (MBIPA) Evropske...

Više detalja