Uspostava preduzeća u oblasti energije (video)

[youtube url="http://www.youtube.com/watch?v=-xyVOzbJI1M&feature=related"]

Više detalja

Zdravi stilovi života Jadrana – završna konferencija projekta AHVN u Podgorici

U periodu od 27. do 29. novembra 2013 godine u Podgorici je održana završna konferencija AHVN projekta pod nazivom "Zdravi stilovi života Jadrana". Konferenc...

Više detalja

Zdravi stilovi života Jadrana – završna konferencija projekta AHVN u Podgorici

U periodu od 27. do 29. novembra 2013 godine u Podgorici je održana završna konferencija AHVN projekta pod nazivom "Zdravi stilovi života Jadrana". Konferencija...

Više detalja