Najpovoljnije finansiranje za privredne subjekte sa područja Kantona Sarajevo

Svrha Kreditno Garantnog Fonda SERDA je finansijska podrška razvoju i jačanju preduzeća, obrtnika, start-up biznisa i poljoprivrednika na područj...

Više detalja

SERDA na Otvorenim danima 2009 u Briselu

U Briselu se od 5. do 8. oktobra održavaju sedmi po redu Otvoreni dani (Open Days)-europska sedmica gradova i regiona. U okviru ovogodišnjeg naziva mani...

Više detalja

I N F O R M A C I J A ZAVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI FEKALNOG KOLEKTORA U NASELJU CARICA

I N F O R M A C I J A ZAVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI FEKALNOG KOLEKTORA U NASELJU CARICA Kroz program kapitalnih ulaganja za 2007. godinu Ministarstvo...

Više detalja

Svečano otvorena gradska sportska dvorana

Pred više od dvije hiljade gradjana Opštine Foča danas je svečano otvorena Gradska sportska dvorana. Objekat raspolaže kapacitetom 2000 mjesta, n...

Više detalja

Edukacija 16 novih HACCP menadžera

U prostorijama SERDA danas je počeo novi krug edukacija o temi “HACCP SISTEM I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA” za 16 polaznika, koji će nakon položenog ispi...

Više detalja