Regionalni seminar za lokalne i regionalne vlasti na Balkanu: Metode i sredstva za razvoj područja” – Sarajevo 25-26. maj 2009.

-Upravljanje, jačanje kapaciteta, lokalne finansije, urbani razvoj i planiranje- Mediteranska komisija UCGL 25. i 26. maja 2009.g. u Sarajevu organizira svo...

Više detalja

Ministri EU se složili za smanjenje PDV-a

Finansijska i ekonomska kriza natjerala je ministre finansija EU da se slože oko rada na primjeni smanjenja poreza na promet lokalnih usluga, poput usluga preh...

Više detalja

Pan European ICT & e-biznis mreža za MSP podržavaju akciju Evropske komisije

BRISEL -21 januara 2009- Milioni evropskih malih preduzeća koja žele pristup jeftinim ili besplatnim internet informacijama bi mogli profitirati zahvaljujući an...

Više detalja