ALAT ZA SAMOPROCJENU E-SPREMNOST U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Posljedice pandemije koronavirusa (COVID-19)  su ozbiljno pogodila sva mala i srednja preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini. Uzimajući u obzir ogromnu nast...

Više detalja

SERDA treneri pružili podršku makedonskim mentorima u okviru obuke na radnom mjestu

U okviru druge faze projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluga u zemljama Zapadnog Balkana”, koji se realizira uz podršku Japanske...

Više detalja

SERDA treneri pružili podršku mentorima u Makedoniji

U okviru druge faze projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluga u zemljama Zapadnog Balkana”, koji se realizira uz podršku Japanske...

Više detalja

Potpisani ugovori sa Startup firmama koje će dobiti besplatan program mentoringa

U okviru projekta Program Mentoringa za Startup firme 2016-2017, koji se implementira uz Razvojnu podršku Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE DF), Sa...

Više detalja

Odobreni novi propisi za sigurnije kozmetičke proizvode

Europski parlament odobrio je ažuriranje EU zakona o kozmetici. Osnovni cilj novog zakona jeste uklanjanje zakonske neodređenosti i nedosljednosti, istovremen...

Više detalja