Održana radionica na temu „Geodiverzitet - kartiranje i modeliranje“

U okviru projekta Connecting Nature organizovana je radionica na temu geodiverziteta, koja je održana 9.5.2022. godine u Školi za srednje stručno obrazov...

Više detalja

Ponovljeni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova odbora za reviziju SERDA d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 234. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15), člana 30. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom...

Više detalja

Konkurs za izbor članova Odbora za reviziju SERDA-e

Na osnovu člana 234. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15), člana 30. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom...

Više detalja

Zanimljivosti

Rusija najavila plan ponovnog naoružavanja Ruski predsjednikt Dmitry Medvedev objavio planove ponovnog naoružanja državne vojske, kao odgovor na regionalnu...

Više detalja

Neuspio pokušaj EU da prisili Francusku i Grčku da prihvate GM žitarice

Europska komisija nije uspjela prisiliti Francusku i Grčku da dozvole uzgoj genetski modificiranog (GM) kukuruza američkog biotehnološkog giganta Mons...

Više detalja