Završna konferencija projekta CHEBEC 13. i 14. oktobra 2020. godine( ONLINE)

EU INTERREG MED projekat "CHEBEC -Prodor mediteranske privrede kroz kreativni i kulturni sektor" završava se nakon trideset mjeseci realizacije. Projektn...

Više detalja

KGF SERDA podržava proizvodne firme u Kantonu Sarajevo

Firma MBA-Centar je još jedan pozitivan primjer saradnje privrednog sektora i Kreditno-garantnog fonda SERDA. Firma je uz podršku KGF SERDA realiz...

Više detalja

Edukacija o energetskoj efikasnosti i upravljanjem otpadom u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo

Učenici osnovnih škola predstavljaju ciljnu grupu koja ima najveći kapacitet za apsorpciju novih informacija i znanja. Međutim, obrazovni sistem u Bosni i He...

Više detalja

J A V N I O G L A S za imenovanje clana Opcinske izborne komisije Visoko

Na osnovu clana 2.12. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik BiH “, broj : 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77...

Više detalja

Podrška nezaposlenim kroz edukaciju o poduzetništvu

U sklopu edukativne podrške mladim osobama koje zapocinju ili planiraju poceti vlastiti biznis, Opcina Novi Grad Sarajevo, u saradnji sa NVO Idea, organi...

Više detalja