Održana obuka o Kaizenu za 26 mentora

U okviru regionalnog projekta Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za MSP u zemljama Zapadnog Balkana, 2. oktobra 2019. godine u prostorijama SERDA-e odr...

Više detalja

Obuka o metodologiji LEADER i verifikacija odobrenih projekata

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) u saradnji sa Španskom agencijom za medunarodnu saradnju – AECID i Asocijacijom eksperata za lokaln...

Više detalja

FT: Finansijski protekcionizam

Financial Times, između ostalog danas objavljuje i autorski članak poznatog finansijera Džordža Soroša koji samit G 20 opisuje kao događaj od "biti...

Više detalja

Neuspio pokušaj EU da prisili Francusku i Grčku da prihvate GM žitarice

Europska komisija nije uspjela prisiliti Francusku i Grčku da dozvole uzgoj genetski modificiranog (GM) kukuruza američkog biotehnološkog giganta Mons...

Više detalja

U šumska gazdinstva stigla nova mehanizacija

Novim Zakonom o šumama, šumskim gazdinstvima omogućeno je uvođenje materijalno-tehničkih sredstava u proces proizvodnje u fazama sječe, pripreme i...

Više detalja