Seminar za interne auditore/rizik menadžere

Poslovni inkubator SERDA biće domaćin Seminara za interne auditore/risk menadžere, koji se u organizaciji firme BH Quality održava 28. i 29. aprila 2009. godin...

Više detalja