EU mogla bi donijeti odluku o statusu kandidata za Crnu Goru ovog ili narednog mjeseca

Vijeće Evrope moglo bi ovog ili narednog mjeseca uputiti tehnički zahtjev Evropskoj komisiji (EK) da utvrdi do kog omjera Crna Gora zaslužuje da dobije status...

Više detalja

Eurostat:Raste broj ženskih ljekara, akademskog osoblja tercijarnog nivoa i menadžerica

Prema istraživanjima Eurostata povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, žene čine više od polovine svih tercijarnih studenata. .... Koliko je žena u E...

Više detalja

BiH ZEMLJA SA NAJMANJE TVRTKI PO GLAVI STANOVNIKA U EUROPI

BiH je jedna od najsiromašnijih zemalja Europe i zemlja s najmanjim brojem tvrtki po glavi stanovnika. U BiH postoji sedam malih i srednjih tvrtki na tis...

Više detalja

Protokolom o udruživanju sredstava za sanaciju cca 300 stambenih jedinica na području Kantona Sarajevo

U skladu sa Protokolom o udruživanju sredstava za sanaciju cca 300 stambenih jedinica na području Kantona Sarajevo potpisanog 30.03.2006.god. između ministarstv...

Više detalja