Koheziona politika podržava „zelenu ekonomiju“- resurs za rast i dugoročno zapošljavanje

Kao odgovor na ekonomsku i finansijsku krizu, Evropa se fokusira primarno na „pametno ulaganje“ u sektore koji će osnažiti ekonomski razvoj i kreira...

Više detalja