Javni poziv dizajnerima proizvoda od drveta i namještaja da se uključe u projekat “Poslovno povezivanje bh. drvnog sektora sa dizajnerima”

USAID Sida FIRMA projekat u suradnji sa svojim partnerima; Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom; Vanjsko/spoljnotrgovinskom komorom BiH i Akademijom liko...

Više detalja

JAVNI POZIV firmama metalske industrije za učešće u Programu obuka za menadžere i radnike i Programu mentoringa

U cilju sticanja novih znanja i vještina te jačanja izvoznih sposobnosti firmi metalske industrije, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u okviru proj...

Više detalja

Javni poziv za prijavu na program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA nakon 10-godišnjeg rada, stečenog znanja i bogatog dugogodišnjeg praktičnog iskustva u realizaciji preko 300 proje...

Više detalja

Lista projekata 2011.godina

1.APLICIRANJE NA PROGRAME EU     1.1.CBC prekogranična saradnja       1.1.1. Program prekogranične saradnje sa Republikom Srbijom       1.1.2. Program prek...

Više detalja

Lista projekata 2010.godina

1.     SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA       1.1. INTERREG IIIa-AdriaNET- Projekt institucionalne saradnje     1.2. STRA...

Više detalja