Osam evropskih zemalja zajedno na putu prema odgovornom istraživanju i inovacijama

Svijest o odgovornim inovacijama raste i postaje sve jača u cijelom svijetu. Unatoč tome, još uvijek postoje velike praznine između teorije i postojećih refo...

Više detalja

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUDJELOVANJE NA REGIONALNOJ RADIONICI

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA poziva predstavnike slijedećih kategorija iz BiH : • MSP, Tier I ili Tier II dobavljači u automobilskoj in...

Više detalja

Odgovorne inovacije brinu o budućnosti kroz upravljanje inovacijama u sadašnjosti

Svijest o odgovornim inovacijama raste i postaje sve jača u cijelom svijetu. Unatoč tome, još uvijek postoje velike praznine između teorije i postojećih refo...

Više detalja

Važni koraci prema Dunavskoj strategiji za odgovorno istraživanje i inovacije

Vrlo odgovoran i važan cilj formiranja i provedbe Dunavske strategije za odgovorno istraživanje i inovacije (RRI) zahtijeva radnu grupu stručnjaka i partnera...

Više detalja

SERDA učestvuje u projektu D-STIR, u okviru Dunavskog programa

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA partner je na projektu „Dunavski okvir za odgovorno istraživanje i inovacije korištenjem socio-tehničkih inte...

Više detalja