Poziv na online radionicu na temu "Zelena mobilnost"

Tokom 2020. godine u okviru projekta GREEN MIND provedena su istraživanja o zelenoj  mobilnosti u projektnom području te su prikazani primjeri me...

Više detalja

CHEBEC mapa klastera i mreža sektora kulture i kreativne industrije na Mediteranu

U okviru projekta Chebec kreirana je mapa s klasterima i mrežama koje djeluju u polju kulture i kreativne industrije  po regijama Mediterana, a u kojima &n...

Više detalja

Rok za apliciranje za sredstva Challenge fonda produžen do 15. aprila 2020. godine

Uvažavajući vanredne okolnosti izazvane pandemijom virusa korona, kao i veći broj zahtjeva privrednih subjekata, obavještavamo potencijalne aplikante da...

Više detalja

Inovativnim poslovnim subjektima dostupno još 750.000 EUR bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva u iznosu od 750.000 EUR iz Challenge fonda ponovo su na raspolaganju privrednim subjektima sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima il...

Više detalja

Javni poziv za izražavanje interesa za učešće u testiranju alata za pružanje usluga podrške malim i srednjim preduzećima

U okviru finMED projekta Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje Javni poziv za izražavanje interesa za učešće zainteresiranih malih i s...

Više detalja