ODLUKA O ORGANIZACIJI I SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA

BOSNAIHERCEGOVINA FEDERACIJABOSNEIHERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINAVISOKO OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO _____________________________________________________...

Više detalja

44. Regionalna poljoprivredna izložba Rogatica 2008.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede OPŠTINA ROGATICA ORGANIZUJE 44. REGIONALNU POLJORIVREDNU IZLOŽBU RO...

Više detalja

NACRT ODLUKE O ORGANIZACIJI I SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJABOSNEIHERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINAVISOKO OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO __________________________________________________...

Više detalja

PREZENTIRANI IZVJEŠTAJI O RADU NAČELNIKA I OPĆINSKIH SLUŽBI ZA 2007.

Danas je u Domu mladih JU Centar za kulturu Goražde upriličena prezentacija izvještaja o radu Načelnika Općine Goražde i Općinskih službi za uprav...

Više detalja

22 Sjednica općinskog vijeća općine Hadžići

Sjednica će se održati u sali za sjednice Općine Hadžići /ulica Hadželi broj 114/II). Za Dvadesetdrugu sjednicu Općinskog vijeća Hadžići, predlažem slijedeći D...

Više detalja