SERDA na konferenciji „Cirkularna ekonomija sa novim radnim mjestima i održivim razvojem“

U okviru projekta ZERO WASTE PRO danas je održana međunarodna konferencija „Cirkularna ekonomija sa novim radnim mjestima i održivim razvojem“ u Ptuju, Slovenij...

Više detalja

Lista projekata 2012.godina

PROJEKTI 1. Cjelogodišnji turizam na planinskim destinacijama BiH i CG-365 2. Razvoj i promocija banjsko-lječilišnog turizma u prekograničnim oblastima BiH...

Više detalja

Skupština SERDA usvojila Plan aktivnosti za 2014. godinu koji predviđa realizaciju 22 projekta iz EU fondova

Na sjednici održanoj u Sarajevu, Skupština Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA usvojila je Plan aktivnosti za 2014. godinu kojim je predviđena realiza...

Više detalja

Skupština SERDA usvojila Plan aktivnosti za 2014. godinu koji predviđa realizaciju 22 projekta iz EU fondova

Na sjednici održanoj u Sarajevu, Skupština Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA usvojila je Plan aktivnosti za 2014. godinu kojim je predviđena real...

Više detalja

ZERO WASTE PRO

Promocija nula otpada - ZERO WASTE PRO je projekat koji će raditi na identificiranjui kapitalizaciji glavnih rezultata projekata u vezi klastera upravljanja otp...

Više detalja