Obavještenje o nabavci usluga

OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA USLUGE IUGOVORNI ORGAN I 1. PUNI NAZIV I ODRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija:Op...

Više detalja

Eurostat:Raste broj ženskih ljekara, akademskog osoblja tercijarnog nivoa i menadžerica

Prema istraživanjima Eurostata povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, žene čine više od polovine svih tercijarnih studenata. .... Koliko je žena u E...

Više detalja

Regionalna konferencija konsultanata jugoistočne Evrope

Dvodnevna Regionalna konferencija konsultanata jugoistočne Evrope (JIE) počela je danas u Beogradu, Srbija. Konsultantska mreža ima za cilj pomoći promoviranju...

Više detalja

U EU zabrana upotrebe aditiva E230 i E233

Europska komisija je nakon konsultacija sa Naučnim odborom za hranu (SCF) i Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA), imajući u vidu Direktivu 89/107/EE...

Više detalja

Zapadni Balkan:Poboljšanje evropske perspektive-stanje u 2009.godini

Evropska komisija je u utorak objavila izvještaj "Zapadni Balkan: poboljšanje evropske perspektive – stanje u 2009.", navodeći kao...

Više detalja