CHEBEC mapa klastera i mreža sektora kulture i kreativne industrije na Mediteranu

U okviru projekta Chebec kreirana je mapa s klasterima i mrežama koje djeluju u polju kulture i kreativne industrije  po regijama Mediterana, a u kojima &n...

Više detalja

Delegacija iz Izmirske razvojne agencije u posjeti SERDA-i

Generalni sekretar Izmirske razvojne agencije-IZKA dr. Ergüder Can i ekspert Güvenç Küçüktok, posjetili su danas Sarajevsku re...

Više detalja

Implementacija projekta"Uloga politicara u regionalnom razvoju”

Delegacija Istocne Švedske koju su cinili predstavnici Regionalnog razvojnog vijeca Istocne Švedske OSTSAM Jan Owe Larsson, Birgitta Ståhl &...

Više detalja

Komisija za medjuparlamentarnu saradnju Skupštine Kantona Sarajevo obišla SERDA-u

Devetnaestog novembra Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju SERDA obišla je Komisija za meduparlamentarnu saradnju Skupštine Kantona Sarajevo....

Više detalja

Kanton Sarajevo i SERDA na klimatskom samitu i u bilateralnoj posjeti Kopenhagenu

Delegacija Kantona Sarajevo, koju su činili Denis Zvizdić predsjedavajući Skupštine, Abid Jusić ministar prostornog uređenja i zaštite okoli&scaro...

Više detalja