Polaznici u okviru projekta „SYSTEM“ uspješno završili edukaciju „Start-up akademija“ u okviru Centra za obrazovanje odraslih SERDA

U sklopu projekta „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih loka...

Više detalja

SERDA na ceremoniji proglašenja najboljih mentora u Srbiji

Dodjela priznanja “MENTOR AWARD 2017“ i dvodnevni skup mentora održan je 10. i 11.maja u Beogradu u organizaciji Razvojne agencija Srbije (RAS) uz p...

Više detalja

Info dan BFC mreže Federacije BiH za povoljno poslovno okruženje

BFC Mreža Federacije Bosne i Hercegovine za povoljno poslovno okruženje organizira Info dan o BFC programu certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslov...

Više detalja

Završna konferencija projekta EUMETAL 2

Završna konferencija projekta "Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i jačanje prekograničnih veza u metalskoj industriji - EUMETAL 2" održana je u...

Više detalja

Informacije sa XIII sjednice Skupštine opštine

INFORMACIJE SA XIII SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE Dana 15.12.2009.godine održana je XIII sjednica Skupštine opštine Rogatica Pored od...

Više detalja