Konferencija o bosanskoj dolini piramida

Prof.dr. Swellim: "Postojanje bosanskih piramida je neupitno i neosporivo" Postojanje bosanskih piramida je neupitno i neosporivo. Onaj koji tvrdi d...

Više detalja