Odgovorne inovacije brinu o budućnosti kroz upravljanje inovacijama u sadašnjosti

Svijest o odgovornim inovacijama raste i postaje sve jača u cijelom svijetu. Unatoč tome, još uvijek postoje velike praznine između teorije i postojećih refo...

Više detalja

Ministri EU se složili za smanjenje PDV-a

Finansijska i ekonomska kriza natjerala je ministre finansija EU da se slože oko rada na primjeni smanjenja poreza na promet lokalnih usluga, poput usluga preh...

Više detalja