Održana 2.radionica o poduzetništvu i internacionalizaciji za odabrane korisnike u okviru projekta CHEBEC

Jedanaestog i dvanestog jula 2019. godine Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA organizovala je drugu radionicu o poduzetništvu i internacionaliz...

Više detalja

U Livnu Projektna akademija SERDA-e o pisanju i implementaciji EU projekata

U Livnu, od 09. do 13. juna 2014. godine održava se Projektna akademija na kojoj učestvuje 15 polaznika, među kojima su predstavnici Vlade Hercegbosanske župani...

Više detalja

Javni poziv

U cilju jačanja ljudskih kapaciteta i kompetencija spram apsorbcije pretpristupne pomoći Evropske unije, kao i poboljšanja vještina neophodnih za procese prepoz...

Više detalja

SERDA i USAID-Sida FIRMA projekt pomažu privrednim subjektima u pripremi za korištenje EU fondova

U cilju jačanja ljudskih kapaciteta i kompetencija spram apsorbcije pretpristupne pomoći Evropske unije, kao i poboljšanja vještina neophodnih za procese pre...

Više detalja

SERDA i USAID-Sida FIRMA projekt pomažu privrednim subjektima u pripremi za korištenje EU fondova

U cilju jačanja ljudskih kapaciteta i kompetencija spram apsorbcije pretpristupne pomoći Evropske unije, kao i poboljšanja vještina neophodnih za procese prepoz...

Više detalja