Prezentirane nove generacije informatickih servisa

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA organizirala je danas u prostorijama Agencije prezentaciju nove generacije informatickih servisa i programa za re...

Više detalja

Saopcenje za javnost

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJABOSNEIHERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINA VISOKO OPCINSKI NACELNIK ______________________________________...

Više detalja

USVOJENA ODLUKA O ORGANIZACIJI I SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

I N F O R M A C I J A USVOJENA ODLUKA O ORGANIZACIJI I SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO Općinsko vijeće Visoko je na svojoj devetoj...

Više detalja

ODLUKA O ORGANIZACIJI I SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA

BOSNAIHERCEGOVINA FEDERACIJABOSNEIHERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINAVISOKO OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO _____________________________________________________...

Više detalja

DELEGACIJA OPĆINE GORAŽDE BORAVILA U POSJETI OPĆINI GRAČANICA

DELEGACIJA OPĆINE GORAŽDE BORAVILA U POSJETI OPĆINI GRAČANICA Delegacija Općine Goražde koju su činili Načelnik Općine Muhamed Ramović, vijećnici OV Goražde i...

Više detalja