Javna tribina

U okviru programa komuniciranja sa subjektima planiranja za potrebe izrade „Prostorni plan Kantona Sarajevo za period 2003.do 2023.godine“ (u daljem...

Više detalja

Tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica- Vojkovići-Dobrinja- Nedžarići: potpisan Protokol o saradnji

Protokol o saradnji za realizaciju projekta „Tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica-Vojkovići-Dobrinja-Nedžarići“ svečano je potpisan danas (18.05.2006.)...

Više detalja

Svečano otvaranje dijela obnovljene uskotračne pruge u Višegradu

U ponedeljak 15.maja, u Dobrunu, kod Višegrada, će biti održana svečana ceremonija otvaranja završenog dijela uskotračne pruge u dužini od 8 kilom...

Više detalja

Savjetovanje o rekonstrukciji i opravci puta Mesići-Renovica

U Sarajevu je održano savjetovanje o rekonstrukciji i opravci puta Mesići-Renovica, na kome su učestvovali stručnjaci Instituta za društvene i ekonomske...

Više detalja

Potpisani ugovori

Za područje industrijske zone Mrđanović polje – Općina Hadžići sklopljeni su slijedeći Ugovori za izradu infrastrukture: -Ugovor o izvođenju radova na is...

Više detalja