TISAR Projekt- Sarajevo se povezuje s regionom i Evropom

Putničkim planerom koji će biti izrađen u toku ove godine i integriran u jadransku putničku platformu koja će objedinjavati sve podatke o mobilnosti putnika u r...

Više detalja

Predstavljanje projekta Informacioni sistem za putnike u Jadranskoj regiji „TISAR“

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, u saradnji sa partnerima iz Italije, Slovenije, Grčke i Hrvatske...

Više detalja

Lista projekata 2006.godina

Tokom 2006. godine SERDA je provodila aktivnosti predviđene Poslovnim planom i Finansijskim planom za 2006. godinu, usvojenim na 13. sjednici Skupštine SERDA. U...

Više detalja

Adriatic Route

Program IPA Adriatic Naziv projekta Adriatic Route for Thematic Tourism (Jadranska ruta za tematski turizam) Akronim projekta Adriatic Route...

Više detalja

Tisar

Program IPA Adriatic Naziv projekta Informacioni sistem za putnike u Jadranskoj regiji Akronim projekta TISAR Vodeći partner Marche reg...

Više detalja