Projekat CSSC LAB: Istražujemo demo lokacije- Fotovoltaična struja i zagrijavanje biomasom za energetsku samoodrživost u Bugarskoj

Kao prva CSSC demo lokacija koja se pokreće u januaru 2021. godine,, u bugarskom slučaju biće prikazana upotreba solarne energije i biomase za zadovoljavanje sv...

Više detalja

Projekat CSSC LAB: Istražujemo demo lokacije -Skladištenje fotovoltaične struje u Sloveniji

U julu 2021.godine otvara se demo lokacija u Desterniku u Sloveniji. Sistem baterija, kao i oprema za nadzor,biće nabavljeni u okviru projekta CSSC Lab, a &scar...

Više detalja

Bosanskohercegovačke firme na poslovnim susretima „Match4Industry“u Turskoj

U organizaciji Turskog biznis centra ABİGEM Istočna Marmara, Trgovinsko-industrijske komore Kodžaeli, te Privredne komore Luksemburg održani su 6. po redu me...

Više detalja

Lista projekata 2008.godina

PROJEKTI U 2008.GODINI SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE     Projekti koji su preneseni iz 2007. godine 1) INTERREG IIIA-AdriaNET projekt...

Više detalja

Lista projekata 2007.godina

Poslovni plan SERDA za 2007. godinu urađen je radi planske realizacije strateški definisanih ciljeva regionalnog razvoja u Sarajevskoj makroregiji, te kao takav...

Više detalja