Opcina Novi Grad:edukacija za mlade poduzetnike

Opcina Novi Grad Sarajevo je , u saradnji sa NVO Idea, u periodu od 14.10.-18.10.2009. godine organizirala edukaciju za mlade poduzetnike u cilju ohrabrivanja...

Više detalja