Drugi CHEBEC webinar sa Koenom Snoeckxom

Akceleratori kreativnih zajednica: kako kreirati ambijent za temeljne promjene umjesto u postepene inovacije Predavač : KOEN SNOECKX Četvrtak, 04.07.2019. u 1...

Više detalja

Sredstvima KGF SERDA do novih investicija

Firma Dženemi d.o.o. je uz podršku Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, putem projekta Kreditno-garantni fond SERDA (KGF SERDA) realizovala kre...

Više detalja

SERDA-in evaluator u nadzornoj provjeri BFC certifikata Općine Jablanica

U sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u srijedu 20.06.2018. godine održana je nadzorna provjera BFC certifikata za općinsku administraciju kojoj su, por...

Više detalja

Jačanje kapaciteta poljoprivrednih udruženja, zadruga i općina u okviru Projekta razvoja ruralnog poslovanja

U okviru IFAD-ovog Projekta razvoja ruralnog poslovanja, komponente 1 – Podrška ruralnim biznisima, koji implementira Ured za koordinaciju projekata (PCU)...

Više detalja

PLAN JAVNIH NABAVKI SERDA DOO SARAJEVO ZA 2016. GODINU

Broj: JN- 112/15 PLAN JAVNIH NABAVKI SERDA DOO SARAJEVO ZA 2016. GODINU Plan javnih nabavki sastoji se od nabavki usluga, roba i radova vezano za...

Više detalja